Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2016

michals
Reposted fromtfu tfu viadelein delein
michals
8718 39e5 500
Fargo S01E01

November 27 2016

michals
8489 0fd1
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoutkapa outkapa
michals
WWII Bunker
Reposted fromcarfreitag carfreitag viareox reox

November 26 2016

michals
4879 b5d0 500
Pubs in UK
Reposted fromfungi fungi viahahat hahat
michals
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
michals
8537 2384 500
Reposted frompsychob psychob viahornypigeon hornypigeon

November 25 2016

michals
michals
shiva the destroyer; this was taken in waters of the Ganges in Rishikesh, in the northern Indian state of Uttarakhand in June 2013. From 14 to 17 they received 375% more than the benchmark rainfall during a normal monsoon
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaanuszka anuszka
michals
4648 8279 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viapolaczetto polaczetto
michals
4656 2dfa
All you need to do is believe
Reposted fromdhoop dhoop viakirstenow kirstenow
michals
Reposted fromFlau Flau viakirstenow kirstenow

November 21 2016

michals
Reposted fromtfu tfu viaidz-pan-w-chuj idz-pan-w-chuj
michals
1449 8d09
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viahornypigeon hornypigeon
michals
5466 fe19 500

November 16 2016

michals
0427 e3fe 500
Reposted frombudas budas viamassivejack massivejack

November 13 2016

michals
Reposted frompseikow pseikow viaponurykosiarz ponurykosiarz
michals
French basketball player Sandrine Gruda and President Hollande
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaponurykosiarz ponurykosiarz
michals
Reposted fromtfu tfu viapolaczetto polaczetto

November 11 2016

michals
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viasmiecixx smiecixx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl